Г-жа Буковски

Името на г-жа Буковски се свързва с изискан вкус. Тя смята себе си за човек с висока култура и добри обноски. Обича да ходи на концерти, театър, дори и на събития, които не са от нейните области на интерес, вероятно, за да затвърди в себе си убеждението, че класическото изкуство означава и класа.  До нея човек винаги може да се допита за стойностен филм или ценна книга. В повечето случаи хората се доверяват на вкуса и препоръките ѝ. Книги ли казахме? Г-жа Буковски е машина за четене….

Непоносимата

Възможно ли е скръбта да е чиста любов? Дали не е това, което много, много искам да дам, но вече не мога? Да, тя е залепнала в крайчеца на очите ми, заседнала е като недопята песен в гърлото ми или обитава като призрак онази част на гърдите ми, където е празно и пусто. Мисля, че скръбта е любов, която няма къде да отиде. Скръбта е като река, която .

Учене чрез Сугестопедия

Да учиш чрез Сугестопедия е да си в потока на живота, но по магичен и красив начин, който ти дава възможност за преосмисляне, държи те в очакване и ти носи радост. Това е моето лично преживяване за сугестопедичния метод. Чисто практически това означа да си в среда, където всичко по индиректен и директен начин те насочва към материята, в която се обучаваш. Тази среда не само те насочва, а  те отделя от всекидневието и те потапя, за да те вдъхнови…

Когато общуваме с Баховите цветя

Когато нещо не е наред с живота ни, то може би има нещо дисхармонично и във вътрешния ни свят. В общуването с Баховите есенции означава да погледнеш се вгледаме – как се чувстваме вътрешно и как общуваме със света…

Обученията не са това, което бяха..

Имаш достъп до много компетентни гласове, до информация и визуализации и това е много полезно, но какво остава? 

Три истории със Спешните капки

Ето как д-р Бах е получил потвърждение, че Спешните капки помагат в реалния живот. След като е направил комбинацията от петте цветя, сложил шишенце с нея в джоба си и така се разхождал. Един ден по време на разходка по брега на морето съгледал няколко човека, струпани около удавник…

"Less is Мore" - Правилото на д-р Едуард Бах

Преди повече от 100 години  в земите на Великобритания живял един човек на име Едуард Бах. Той бил лекар и постоянно наблюдавал емоционалните реакции на хората. Случило се да работи на фронта по време на Първата световна война и станал свидетел на много страдание…