Wild oat (Див овес)

Есенция за тези, които чувстват, че искат да направят нещо полезно с живота си, 
но не знаят в коя посока да тръгнат.

За тези, които са склонни да променят често начинанията си, но не успяват да намерят своя път. В резултат на това те се разочароват и отчайват.
Можем да сравним състоянието на Wild oat с това на Scleranthus. При Scleranthus имаме крайна цел, но трябва да решим как да стигнем до нея. Например, може да знаете, че бракът е за вас. Но какъв партньор да изберете? – това би бил проблем на Scleranthus, един избор между ограничен брой опции.
В състояние на Wild oat самата цел е по-неясно дефинирана. Например, знаете, че искате пълноценен живот. Но означава ли това да се ожениш или да останеш необвързан? Намиране на кариера? Смяна на религията? Много по-трудно е в състояние на Wild oat да дефинираме опциите, тъй като нашата цел не е ясна.
Когато сме в това състояние на разочарование и неясна амбиция, Wild Oat ни помага да намерим истинския си път. Това ни връща в контакт с чувството ни за цел, така че пътят напред да изглежда по-ясен.

Описание на д-р Бах

Тези, които имат амбиции да направят нещо важно в живота, които желаят да имат много опит и да се насладят на всичко, което е възможно за тях, да живеят пълноценно. Тяхната трудност е да определят каква професия да следват; тъй като въпреки че амбициите им са силни, те нямат призвание, което да им харесва повече от всички останали. Това може да доведе до забавяне и неудовлетвореност.