Walnut (Орех)

Есенция която ни помага да се предпазим от външни влияния.

Хората Walnut изпълняват целта си в живота, но понякога се съмняват в своя път, когато чуят мненията, теориите или вярванията на другите.
За разлика от хората Cerato, тези в състояние на Орех не търсят активно мненията на другите. 
Като лек срещу ефектите от промяната, орехът е полезен във всички преходни моменти в живота, от раждането до никненето на зъбите до ходенето на училище до пубертета до брака до раждането на дете до пенсионирането и след това.
Помага за прекъсване на връзките с миналото, за да можем да вървим напред по-лесно.

 

Описание на д-р Бах
За тези, които имат определени идеали и амбиции в живота и ги изпълняват, но в редки случаи са изкушени да бъдат откъснати от собствените си идеи, цели и работа от ентусиазма, убежденията или силните мнения на другите. Есенцията осигурява постоянство и защита от външни влияния.