Rock Rose (Скална роза)

Състояние на ужас, силна уплаха и паника

СПАСИТЕЛНИ КАПКИ

Това е есенцията, която помага при много силен страх и е част от традиционната комбинация от спасителни капки на д-р Бах.

Състоянието на страх, може да започне като страх Мимулус (известен страх) или като Червен кестен (безпокойство за другите), но е по-далеч по-силно от тях. То се характеризира с чувство на паника, неистов страх, който прави съзнателната мисъл и взимането на решения почти невъзможни.

Есенцията дава спокойствие и кураж. Можем да забравим страха, и да се изпълним със смелост.

 

Описание на д-р Бах
Спасителни капки. Спешно средство за случаите, когато не откриваме никаква надежда. При инцидент или внезапно заболяване, или когато пациентът е много уплашен или ужасен. Ако пациентът не е в съзнание, устните могат да се намокрят с лекарството.