Mimulus (Мимулус)

Есенция за онези, които са притеснителни, чувствителни или изпитват страх от конкретни неща

Това е есенция, която помага при състояния, в които страхът минава през нас като конкретна мисъл – ние можем да определим от какво се страхуваме. Това са неща от света , който ни заобикаля и ситуцаиите, с които се срещаме в еждедевния ни живот. Това може да е страх от говорене пред публика, дори тази публика да се състои от двама души,  от кучета,  от паяци или дргуи насекоми, от някоя болест или от болести въобще, от посещение при зъболекар, от тъмното, от бедност,  от открити или закрити пространства, от летене със  самолет и въобще всякакви ситуации, които евентуално могат да доведат до усложенени обстоятелства. Есенцията е свързна със силата оцеляването и носи потенциалите за  добиване на сила, смелост и устойчиво съществуване.

Типът Мимулус се свързва с хора, които са чувствители, плахи, срамежливи или често изпитват нервност. Някои от тях се изчервяват или изпитват трудност да говорят, дори може да заекват, при контакт с непознати, с хора от противоложния пол или при среща с голяма аудитория.  Те споделят, че в момента, в който преодолеят себе си и се уверят, че отсрещната страна ги е приела, т.е. условията са благоприятни, всичко протича добре и те могат да покажат силните си страни. Те са способни на голяма смелост и решителност, на обич и състрадание, на приемане и подкрепа. 

Описание на д-р Бах
Страх от светски прояви, болест, болка, злополуки, бедност, от тъмнина, от самота, от нещастие. Страховете от ежедневието. Тези хора тихо и тайно носят страха си, не говорят свободно за него на другите.