“Less is Мore” – Правилото на д-р Едуард Бах

Преди повече от 100 години  в земите на Великобритания живял един човек на име Едуард Бах. Той бил лекар и постоянно наблюдавал емоционалните реакции на хората. Случило се да работи на фронта по време на Първата световна война и станал свидетел на много страдание. 

Той бил имунолог, патолог и хомеопат. Един ден хлопва вратите на кабинета си, прекратява печелившата си практика и се отправя да търси система, която да е тъй проста и съвършена, че да може да се ползва от всеки. И така в продължение на няколко години, следвайки интуицията си и използвайки сетивността си, той създава съвършено нова система за самопомощ. Тя се състои от 38  есенции – създадени от цветовете на различни видове цветя и дървета. Но в тях няма и една молекула от първоначалния източник – растението. Как действат тогава? Като последовател на учението на Ханеман, д-р Бах се следва правилото „less is more”, т.е. по-малкото означава повече. Д-р Бах включва в своята система цветя, които не са отровни, а от по-висш разред. Всяка една есенция отговаря за определен мисловен блокаж или емоционално състояние – страх, отчаяние, омраза, апатия, разочарование, неувереност. Д-р Бах смята, че системата му е завършена и самодостатъчна, защото поотделно или в комбинация покрива огромна палитра от отрицателните емоционални нагласи, а възможностите могат да се изброят до 279 милиона…

В забързания ритъм, който животът ни предлага, сме длъжни да се обвързваме с действия, които водят до стрес и изтощение и много по-малко се замисляме над това, че ние преди всичко сме чувстващи преживяващи същества. Дори и да не го осъзнаваме, всеки наш ход или реакция са подчинени на емоционалното ни състояние. Колкото повече сме освободени от чувството на страх, вина, песимизъм или подозрителност, толкова повече сме по-осъзнати за избора си и ще действаме в хармония със себе си и света.