Impatiens (Слабонога)

Есенция за тези, които са нетърпеливи и лесно раздразними

Включени са в комбинацията СПЕШНИ КАПКИ

Всеки може да изпадне в това състояние на ума, но има и хора с характерови черти на Impatiens, които живеят забързано и мразят да бъдат задържани от по-методични хора. За да избегнат това раздразнение, те предпочитат да работят сами. Това често са амбициозни личности, чийто планове не включват да се съобразят с различните темпераменти и начин на мислене на другите. Те се чувстват ограбени откъм време, ако трябва да изчакат или да действат според чужда стратегия. Когато вземат решение, го правят веднага и не могат да чакат. Ако съвместната работа не отговаря на тяхното темпо, те стават избухливи и нетърпеливи, дори са склонни да се откажат и сами да продължат. 
Есенцията ни помага да преживяваме нещата, които правим, да изпитаме удоволствие, да се вглеждаме повече в детайлите, може би да се научим да изпитваме нежност и да бъдем по- чувствителни.

Описание на д-р Бах
Тези, които са бързи в мисъл и действие желаят всичко да става без колебание или забавяне. Когато са болни, те са нетърпеливи за бързо възстановяване. За тях е много трудно да живеят или кооперират с хора, които са бавни, тъй като го смятат за погрешно и загуба на време. Те често предпочитат да работят и мислят сами, за да могат да направят всичко със собствената си скорост.