Hornbeam (Габър)

Срещу чувство на изтощение и умора

Човекът в това състояние се чувства уморен, когато се замисли за делата, които му предстоят през деня. По-лесно е да остане в леглото, да отложи началото, или да намери други неща за вършене.

Обаче ако може да се направи усилие да се започне, умората ще избледнее. Това е знак, че за разлика от състоянието Olive, тази умора е изцяло „в ума“ и не може да бъде проследена до действителни събития в реалния свят.

Описание на д-р Бах

За тези, които чувстват, че нямат достатъчно сила, умствена или физическа, да носят тежестта на живота, поставена върху тях; делата от всеки ден им се струват твърде много за изпълнение, въпреки че като цяло успяват да изпълнят задачата си. За тези, които вярват, че някаква част от ума или тялото трябва да бъде подсилена, преди да могат лесно да изпълняват задълженията си.