Honeysuckle (Нокът)

Есенция за тези, които живеят в миналото, вместо в настоящето.

Хората в състояние на Honeysuckle смятат, че най-добрите им дни са зад гърба им и че няма какво да очакват с нетърпение, и като следствие предпочитат да мислят за отминали щастливи дни (или отминали нещастия).
До известна степен тъгата по дома и носталгията също са състояния на Honeysuckle.
Есенцията ни помага да се учим и да си припомняме миналото, без да е необходимо да го преживяваме отново, така че да можем да напредваме в настоящето и да се радваме на днешния и утрешния ден.

 

Описание на д-р Бах
Тези, които живеят в миналото, може би във време на голямо щастие, или в спомени за изгубен приятел, или амбиции, които не са се сбъднали. Те не очакват по-нататъшно щастие, каквото са имали.