Honeysuckle (Нокът)

Есенция за тези, които живеят в миналото вместо в настоящето.

Хората в състояние на Honeysuckle смятат, че най-добрите им дни са зад гърба им и че няма какво да очакват с нетърпение, в следствие на което предпочитат да мислят за отминали щастливи дни (или отминали нещастия). Неща от миналото може да са стара любов, изгубен близък човек, неосъществени амбиции и планове, предишен блестящ успех. Тъгата по дома и носталгията също са състояния на Honeysuckle. Ако мислите и енергията ни е насочена към тях, ние сме откъснати от възможностите на настоящето. 
Есенцията ни помага да да си припомняме миналото, без да е необходимо да го преживяваме отново и отново, за да сме активни, пълноценни и преживяващи настоящето, за да се радваме на днешния и утрешния ден.

Описание на д-р Бах
Тези, които живеят в миналото, може би във време на голямо щастие, или в спомени за изгубен приятел, или амбиции, които не са се сбъднали. Те не очакват по-нататъшно щастие, каквото са имали.