Holly (Джел)

Есенция за тези, които понякога са атакувани от мисли като ревност, завист, отмъщение, подозрение

Holly често се смята за лек за гнева – но това не е непременно така. В системата на Бах гневът е вторична емоция и трябва да разгледаме по-отблизо причината. Гневът, основан на нетърпеливост, се нуждае от другa есенция например, както и този гняв основан на чувство за несправедливост или когато има загуба на контрол.
Holly всъщност е лекарството за много негативни, агресивни чувства, насочени към другите – чувства като омраза, подозрение, завист, злоба.
Основният проблем в състояние Holly  е липсата на любов и есенцията работи, за да насърчи щедростта на духа и откритостта към другите.

 

Описание на д-р Бах
За тези, които понякога са атакувани от мисли като ревност, завист, отмъщение, подозрение. В себе си те могат да страдат много, често когато няма истинска причина за тяхното нещастие.