Holly (Джел)

Есенция за тези, които понякога са спохождани от чувства на 
ревност, завист, отмъщение, гняв, подозрение

Holly е лек за негативни чувства, насочени към другите – чувства като омраза, подозрение, завист, злоба. Тяхната проява може да има форми на агресия, гневни реакции и др. 
Основният проблем в състояние Holly е липсата на любов и есенцията работи, за да насърчи откритост, отвореност, добронамереност към света. Когато нуждаещият се възвърне в себе си доверието към хората, сърцето му се отваря за света.

Holly често се смята за лек за гнева – но това не е непременно така. В системата на Бах гневът е вторична емоция и трябва да разгледаме по-отблизо причината. Гневът, основан на нетърпеливост, се нуждае от другa есенция например, както и този гняв основан на чувство за несправедливост или когато има загуба на контрол.

Описание на д-р Бах
За тези, които понякога са атакувани от мисли като ревност, завист, отмъщение, подозрение. За различни форми на раздразнение. В себе си те могат да страдат много, често когато няма истинска причина за тяхното нещастие.