Elm(Бряст)

Есенция за тези страдащи от временна загуба на увереност поради
огромното количество отговорност, която са поели.

За онези от нас, които са успешни и са ангажирани с дейност, в която вярват, но понякога бремето ги събаря и те чувстват, че няма да могат да се справят. Имат усещането, че ще рухнат пред задачите, че те са непосилни за тях. В съзнанието им е, че предстоящите неща изискват нечовешко усилие и те временно дори се съмняват в способностите си; причината за кризата е мащабността на задачата, а не трудността да се направи нещо добре. 

Elm дава усещането за нормалност, за приземяване и връща личността към малките последователни крачки, към делегирането и така личността влиза в действие и се отклонява от фрустрацията и усещането за умора и рухване пред задачите. 

Описание на д-р Бах
Тези, които следват призванието на живота си и се надяват да направят нещо важно, и то често в полза на човечеството. Понякога може да имат периоди на депресия, когато чувстват, че задачата, с която са се заели, е твърде трудна и не е по силите на човека.