Crab apple (Дива ябълка)

Есенция за тези, които имат нужда от пречистване.

СПАСИТЕЛНИ КАПКИ

Crab apple е добавената „шеста съставка“ в оригиналната кризисна формула на д-р Бах. Основната цел е да помага на хора, които не харесват някои черти от външния си вид или личност или смятат, че имат нещо нечисто или отровно в себе си.
Понякога в състояние на Crab Apple ние пренебрегваме истинските проблеми и се концентрираме обсесивно върху едно нещо – понякога съвсем второстепенен аспект от цялото.
Можем да вземем Crab Apple, за да изчистим натрапчивото, повтарящо се поведение като миене на ръце, повторна проверка дали уредите са изключени от контакта и т.н.

 

Описание на д-р Бах
Това е средството за пречистване. За тези, които чувстват, че сякаш имат нещо не съвсем чисто в себе си. Често това е нещо с очевидно малко значение. В някои случаи може да има по-сериозно заболяване, което почти се пренебрегва в сравнение с единственото нещо, върху което се концентрираме. И в двата случая хората се стремят да се освободят от едно конкретно нещо,  което им се струва толкова важно, че трябва да бъде излекувано. Те стават отчаяни, ако лечението е неуспешно. Като средство, това лекарство пречиства рани, ако пациентът има причина да смята, че е влязла някаква отрова, която трябва да бъде изтеглена.