Clematis (Повет)

Есенция за тези, чиито мисли се отклоняват от настоящето във фантазии за бъдещето 
или в алтернативни версии на настоящето.

СПАСИТЕЛНИ КАПКИ

Тези хора често мечтаят за бъдещи успехи и постижения. Опасността е, че те не са достатъчно закотвени в реалността, за да сбъднат мечтите си.
Есенцията ни помага да се върнем на земята и обратно към себе си, така че да можем да действаме, за да изградим по-добър живот, вместо да живеем в мечти.
Понякога хората бъркат състоянието на Clematis с Honeysuckle, но двете са доста различни. В състояние Honeysuckle живеем в носталгични фантазии от миналото или преживяваме стари разочарования; в състояние Clematis, мислите ни се отклоняват към въображаемо бъдеще.
Clematis е една от съставките в оригиналната кризисна формула на д-р Бах, която се използва за подпомагане на размити, слаби, замаяни чувства, които могат да възникнат.

 

Описание на д-р Бах

За хората, които са мечтатели, сънливи, не напълно будни, без голям интерес към живота. Спокойни хора, които не са наистина щастливи в сегашните обстоятелства, живеещи повече в бъдещето, отколкото в настоящето; живеещи с надежда за по-щастливи времена, когато техните идеали могат да се сбъднат. При заболяване някои полагат малко или никакви усилия, за да оздравеят, а в някои случаи дори може да очакват смъртта с надежда за по-добро; или може би, очаквайки да срещнат отново някой любим човек, когото са загубили.