Chestnut bud (Кестенова пъпка)

Есенция за тези, които не успяват да научат уроците на живота.

Те могат да повтарят едни и същи грешки отново и отново, като например да  заемат почти идентични работни позиции и с изненада да  установят, че нито една от тях не отговаря на очакванията им. На такива личности липсва достатъчно наблюдателност и не могат да направят връзката между причина и следствие. Те се движат по повърхността, мисълта им прескача от тема в тема, бързо им омръзват нещата, с които се захващат. Попадат в едни и същи ситуации и изходът за тях е винаги неудовлетворяващ, защото не се учат от собсвените си опитности. Миналият опит се е изтрил от паметта или не могат да го свържат със сегашния момент. Толкова малко мислят за миналото, че не успяват да се научат и са обречени да повтарят грешките си. 

Chestnut Bud ни помага да се учим и да преминем към истински нови преживявания, да преминем на следващо ниво, да мислим и действаме по-структурирано и цялостно. 

Описание на д-р Бах

За тези, които не се възползват напълно от наблюдението и опита и им отнема повече време от другите, за да научат уроците от ежедневието. Докато едно преживяване би било достатъчно за някои, такива хора смятат, че е необходимо да имат повече, понякога няколко подобни преживявания, преди урокът да бъде научен. Ето защо, за тяхно съжаление, те се оказват принудени да правят една и съща грешка в различни случаи, когато веднъж би било достатъчно или наблюдението на другите можеше да им спести дори тази грешка.