Cherry Plum ( Дива джанка)

Страхът, че можеш да изгубиш контрол над себе си и да извършиш нещо ужасно

Страхът, с който Cherry Plum се свързва е от особен тип: това е страхът, че човек ще загуби контрол над себе си и ще направи нещо ужасно, като например да нарани други или себе си. Страховете от полудяване и от ирационално поведение са също състояния, които се повлияват положително от есенцията. Cherry Plum  помага при загуба на контрол, причинена от неистов страх. Помислете за страха, който малкото дете изпитва по време на изблик на гняв и неистови крясъци. Есенцията помага на личността да се върне в света на разумното, да си възвърне своята сила и хармония на ума, да се уповава на своята мисъл и намерения. 

Описанието на д-р Бах
Страх от пренапрегнат ум, от отстъпване на разума, от извършване на страховити и ужасяващи неща, нежелани или такива, които съзнанието разбира като погрешни, но  все пак има мисъл или  импулс да ги направи.