Cerato (Зъбна трева)

Липса на доверие в себе си, своята преценка и интуиция

Тази есенеция е подходяща за хора, които нямат вяра в преценката си. Изправени пред необходимостта да направят избор, те могат да вземат бързо и безпроблемно решение, което ги отличава рязко от хората в състояние Scleranthus.

Проблемите идват след взимане на решението. Прокрадват се съмнения и вече не са сигурни дали това, което са решили, е правилно.
Те обикалят и искат мненията и съветите на другите и в крайна сметка се оказват объркани или правят нещо, което в сърцата си знаят, че не е правилно.
Cerato ни помага да имаме повече вяра в преценката си, за да можем да слушаме вътрешния си глас и да се доверяваме на интуицията си.

Описание на д-р Бах
За тези, които нямат достатъчно вяра в себе си, за да вземат собствени решения. Постоянно търсят съвет от другите и често се заблуждават.