Centaury (Червен кантарион)

Есенция за тези, на които им е трудно да кажат „Не“.

Хората Centaury са добри, нежни души и обичат да помагат на другите. Te организират живота си и битието си така, че да са в служба на близките. Винаги готови на услуга, те нямат нищо против да предоставят нещо свое, да отделят време за някой друг. Такива личности влагат твърде много усилия в задоволяването на чужди желания и това ги изтощава – те вместо помощници се превръщат в доброволни слуги.
Есенцията помага да намерим кои сме и да се превърнем в активни личности вместо в пасивни изпълнители, утвърждава волята и самоуважението. 

Описание на д-р Бах
“Мили, тихи, нежни хора, които са прекалено загрижени да служат на другите. Желанието им до такава степен ги завладява, че стават повече слуги, отколкото доброволни помощници. Добрата им природа ги кара да вършат повече от собствения си дял от работата и по този начин те могат да пренебрегнат собствената си мисия в живота.”