Курс Варна 23

Да се изучават Баховите есенции чрез метода Сугестопедия е нещо революционно ново. Няма го никъде по света, никъде. Това е пътешествие без куфар (е, всъщност може и да има), това е психотерапия без психотерапия, това е учене без учене. Това е възможност за откровение, освобождаване, пречистване. Ако имате нужда от това, тръгваме заедно сега. Какво …

Курс Варна 23 Read More »