От 28-ми октомври възобновихме Съботните срещи с цветята на Бах във Варна. През пролетта стартирахме теми, които засягат емоционалния живот и неминуемо нашата комуникация, реализация и вътрешно усещане. Последната тема от 28-ми октомври бе за гнева. Срещата бе наситена, емоционална и донесе приятни преживявания, въпреки болезнеността на темата.

Поставяме дата за следваща среща и тя ще бъде на 18.11. 2023 г. Темата е: “Очите на страха”. Самото заглавие говори само по себе си. Ще разгледаме емоциите на страха през картините на Баховите есенции.

В тези срещи нямаме лекционен материал. Подадената тема подхващаме през личните преживявания и това, което се подаде в момента и което може да бъде подадено в такъв кръг. Разглеждаме ситуации и се опитваме да ги видим през картините на Баховите цветя и как те биха помогнали в случая. Всеки път е различно, защото не е дирижирано. За тези срещи не е нужно да имате предварителна подготовка или познаване на Баховите есенции.

Ще се видим в прекрасното пространство на Сугестопедичен езиков ценътр “Крег” на ул. “Ген. Колев” 82 Б във Варна. Кликнете на  линк и ще видите упътване.

Вход: 25 лв.

Телефон за предварителна заявка: 0898528792 Павлина Николова или през месинджъра на страниците, връзки, към които има на сайта горе в дясно.

Очакваме ви.