Баховите есенции и техните приложения 

Д-р Едуард Бах обяснява по следния начин действието на своите цветни есенции: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“

Всяко едно от 38-те Бахови растения кореспондира с основните характеристики на човешката психика. В различни комбинации Баховите есенции въздействат положително на духа и съзнанието, като възстновяват душевната хармония. 

Възоснова на това как реагират пациентите, д-р Бах разграничава 38те есенции на 7 групи, съответстващи с основни човешки емоционални състояния.

За тези които изпитват СТРАХ.

Aspen (Трепетлика)
Cherry Plum (Джанка)
Mimulus (Мимулус)
Red chestnut (Червен кестен)
Rock rose (Скална роза)

За тези, които изпитват НЕСИГУРНОСТ 

Cerato (Зъбна трева)
Gentian (Тинтява)
Gorse (Прищип)
Hornbeam (Габър)
Sclerantus (Хрущялка)
Wild oat (Див овес)

За тези, на които им липсва ИНТЕРЕС КЪМ НАСТОЯЩЕТО

Cerato
Chesnut bud
Agrimony
Clematis

LONELINESS

oVERSENSITIVE TO INFLUENCES AND IDEAS

Despondency or despair 

over-care for the welfare of others