Обученията не са това, което бяха.

Имаш достъп до много компетентни гласове, до информация и визуализации и това е много полезно, но какво остава? 

От моя опит като преподавател разбирам, че човекът не е шише, което да напълниш или изпразниш. Човекът е екосистема. И тази екосистема има нужда по-скоро от влизане в друга екосистема, отколкото от пробив, обливане и обстрел от информационен поток. Моите авторски обучения по Бах терапия се нагласят според личностите, които участват, за да бъдат потопени в музиката на Баховото познание чрез метода Сугестопедия. Затова те са в ограничен кръг – има място за всеки да прояви най-доброто от себе си. В личността е заключено познанието и то трябва да се събуди, там е изворът на познание, а не в учителя. Учителят е водач, който е минал известен път. Дали това е мислил и Сократ?

В обученията за absolute beginners има истории, игри, интелектуално провокиране и естетическа наслада.