Бахова терапия за начинаещи - София 28.01.22

 Ако искате да помагате на себе си и близките в емоционални моменти, то тази система е точно за вас. Баховата терапия познание за човека. След успешно проведените курсове във Варна, време е и за София. Не очаквайте някой само да Ви се разказва за Баховите есенции. Една информация е мъртва, ако тя не се превърне в лично познание, за да стане инструмент. Това се случва по-приятен и по-ефективен начин, ако сте част от живото учене.