Колко Бахови есенции може да има в една комбинация?

Може да си изберете само едно Бахово цвете. Баховите есенции позволяват да се комбинират. Препоръчително е да са до 6 – 7. Ако сте в началото, може да си направите по-малко на брой есенции – от 1 до 3. Но всъщност няма строги правила.

Д-р Бах е давал на два пъти по девет есенции. Все пак, ако изберете да направите комбинация от повече есенции, имайте предвид, че информативното поле, което ще се формира ще бъде с по-сложно послание.

Ако сложите няколко и есенции и в хода на курса на приемане, се появи още нещо като усещане, което според вас е друга есенция, можете да добавите към вече направената комбинация.

Не се препоръчва да добавяте още вода или консервант, след като вече сте изготвили комбинацията.