Кога да се свържа с Бахов терапевт?

Ако искате да знаете дали консултация с Бахов терапевт е подходяща за вас, надявам се това четиво да ви е насочи.

“And now we come to the all-important problem, how can we help ourselves?” Dr. Edward Bach, 1931.
“А сега стигнахме до най-значимия въпрос – как можем да помогнем на себе си
?” д-р Едуард Бах, 1931.

Много често хората избират да потърсят помощ от Бахов специалист, когато усещат, че не се чувстват добре. Например изпитват страх, имат депресивни състояния, панически атаки, изпитват дълбоко огорчение, отчаяние, неувереност, плахост, нервност, апатия, гняв, самота.

Други срещат трудност в определена ситуация Това може да се определи като „неуспех”, срив или разтърсващо събитие (загуба, развод, катастрофа). Да кажем, че трябва са започнат нова работа, детето тръгва на детска градина, преместват се в друг град или друга държава и това ги изважда извън баланс и трудно се справят с този преход. Понякога промяната е свързана със загуба на работа или ново начинание. Други клиенти се обръщат заради неспокоен сън или постоянна умора.

Причината, за да се свържат хората с Бахов терапевт често е свързана с дисбаланс във взаимотоношенията. Тук отново търсим ключа към Баховите есенции, свързани с личните блокажи и конфликти. Какво е предизвикателството на личността и на кои Бахови есенции отговаря?

Има клиенти, които избират Баховата терапия като основен или съпътстващ метод при физически неразположения, след като изследванията са показали, че нямат функционални нарушения и лекарите са им казали: “Всичко идва от главата.”

Понякога има периоди в живота, когато настъпват големи промени или периоди на преходи. В такива моменти личността преминава трансформации. Понякога човек се чувства изгубен или объркан изоставен, губи смисъла, чувства се притиснат да отговори на очакванията на околните, няма достатъчен интерес или обратно – трескаво търси нещо.

Родители се обръщат към мен най-често при проблеми на децата свързани с концентрация, нощно изпускане,  трудности в общуването,  със страхове с прояви на агресия, промяна в поведението на детето след травма или след преминаване на друга форма на обучение.

Когато човек не се чувства добре, той невинаги е в състояние да определи и дефинира сам емоциите си. Тогава може би му е нужно да има партньор в това – някой, който стои извън личните му отношения, някой, който да погледне отстрани, да приеме неговите тъмни страни, да го изслуша и да му даде обратна връзка. Моята роля е и да открия блокажите, нездравословните модели през системата на д-р Бах и да предложа подходящите есенции. Обратната връзка в Баховата консултация е свързана с това, кои Бахови есенции са подходящи и какви потенциали носят те. Добре подбраната лична комбинация може да помогне на личността да се освободи по-бързо и ефкетивно от негативните си емоции, да вземе своите решения, да се освободи от страховете да продължи напред. Динамиката е по-силна в такова взаимодействие.

Като сертифициран Бахов терапевт се придържам към етичния кодекс на „Баховия център”. Ако сте при мен на консултация, ще ви изслушам с разбиране и емпатия. Без директиви и догми подхождам към нещата, които ви вълнуват, засягат, тревожат. Като сугестопедагог нося също концепцията за „внушение без диктат”, предложена от проф. Лозанов. Това означава да запазя правото на вашия личен избор, което отговаря и на философията д-р Бах. Не използвам императиви, а предлагам възможности, които личността може да разпознае за себе си. Така човек добива по-голяма компетентност за себе си – усеща се повече  свързан  и може да се впусне с радост, смелост, сигурност и осъзнатост в това пътешествие, наречено живот. 

Ако желаете да се свържете с мен за консултация, имате няколко възможности. Изберете една от трите – телефон, съобщение на фейсбук страницата или да попълнете формата за записване. Вижте повече в Консултации с мен.