Когато общуваме с Баховите цветя

Когато нещо не е наред с живота ни, то може би има нещо дисхармонично и във вътрешния ни свят. В общуването с Баховите есенции означава да се вгледаме – как се чувстваме вътрешно и как общуваме със света.

Когато човек научи за добродетелите или идеалните стойности, или потенциалите – тези взаимозаменяеми думи, с които можем да наречем информацията, която Баховите есенции съдържат в себе си, човек избира да се свърже с тези потенциали и това те прави лично отговорен за собствения ти път. Тогава по естествен начин се включва и наблюдателят в нас. Не е възможно да поемем пътя на излекуването на душата без да се включи наблюдателят. Тогава ние се наблюдаваме как реагираме, как едно или друго нещо ни кара да се чувстваме, започваме да гледаме по-нюансирано нещата, разбираме повече неща за себе си, повече от това дали се чувстваме добре или зле. Разбираме, че под „зле” може да има заровено: „ядосан”, „огорчен”, „виновен”, „разочарован”, „изоставен”, „неразбран” и точно в едно споделяне, ги откриваме, че са точно такива.

Общуването с есенциите помага да разберем, че това са състояния и те са преодолими, а енергията, вложена в това, може да се използва за друго…В последствие започваме да откриваме в конкретика какво е това другото. И тогава личният път се превръща в нещо вълнуващо, може би интересно, може би радостно, може би идва нещо изненадващо, нещо ново, нещо добро, нещо красиво. И тогава започваш да виждаш, да чуваш, да разбираш, да мислиш точно, както ти можеш най-добре.

Тази вътрешна промяна неизменно носи промяна и във външните обстоятелства. И не само това. Таз промяна носи полза не само за нас самите, а и за хората около нас. Тя може да промени екосистемата на взаимоотношенията. Промяната в частта носи качествено изменения и за цялото.