Има ли разлика между Баховите есенции и етеричните масла?

Разликата е огромна. Етеричните масла се извличат чрез различни видове дестилация и получената субстанция има определени качества – летливост, плътност, миризма, цвят и др. Трябва да се подхожда внимателно и целесъобразно с дозировката и начина им на упротреба, за да няма странични ефекти или вреда.

Баховите есенции нямат собствена структура, те са по-скоро носители на информация и се съхраняват благодарение на консервиращата течност, която най-често е бренди. Не може да се предозират, защото те са на вибрационен принцип – информационият елемент си остава един и същ независимо от количеството.