Има ли комбинация

за депресия?

Не, няма. Д-р Бах смята, че всеки носи неповторима индивидуалност, така че всеки реагира по различен начин на случващото се. Идеята е да се види каква е нагласата на нуждаещия се, как се отнася към ситуацията, как гледа на живота си в момента.  

Цветни есенции, които биха могли да откговорят на картина, съврзана с усещане за подтиснатост, ниска виталност може да са :

Mustard (синап) – тежка меланхолия, която се усеща като надвиснал тъмен облак, усещане за безнадежност или безмислие. Често се появява изведнъж и е с неизяснен произход.

Wild Rose (Шипка) –  безразлично отношение към живота, личността не е в състояние да изпита истинска радост, тя е в състояние на апатия, която ѝ пречи да действа; прави нещата насила и ако наистина се налага и след това отново се връща в състояние на инертност. Всичко изглежда сиво и беизтересно.

Gorse (Улекс) – състояние на отчаяност и безнадежност, при което личността се откзава напълно да действа или да подобри положението си. Би могъл да направи крачка към подобряване заради някой друг, но без да вижда някакъв смисъл в това.

Star of Betlehem (Витлеемска звезда) ако състоянието е причинено от някакво травмиращо събитие, то тази есенция мже да помогне на личността да се оттърси от шока.

Всяка една друга Бахова есенция би могла да бъде използвана в зависимост от това как личността реагира на ситуацията.

Има готови комбинации, които се продават, включително и при депресия. Ако някой е усещал някаква промяна, то е защото по някакво съвпадение една или повече есецции отговарят на състоянието на човека в момента. Баховата терапия е индивидуална.