Нежната сила в две капки вода

Баховата терапия е индивидуална – подхожда се към личността и нейните емоционални и мисловни нагласи. Тя е доказано ефективна – използва се от повече от 85 години по целия свят от хиляди хора. Баховата терапия е натурална – свободна от всякакви токсични ефекти. Подходът при нея е и цялостен – не се гледа на отделния  симптом или ситуация, а на личността и нейната нагласа. Важно е какво човек чувства, мисли и преживява. Баховата терапия е щадяща и безопасна – есенциите не влияят, а само помагат на личността да задейства собствените си ресурси за възстановяване. Ефектът от Баховите есенции се усеща като мек и нежен преход, усещане за облекчение и лекота. 

Основният принцип в Баховата терапия е простотата. С една дума обръщаш внимание на това, която е видимо.  Принципът на простотата се състои и в това, че Баховите цветя са относително малко на брой – 38. Те са описани на човешки разбираем език и лесно могат да се запомнят. Описанията, дадени от д-р Бах също са кратки и ясни.

Д-р Бах е бил дълобоко убеден, че помощта и отговорът на нашите страдания са в Природата, щом ние сме част от нея, щом ние сме деца на Природата. Баховите есeнции помагат на личността да неутрализира или да омекоти негативните реакции, те не атакуват директно определени симптоми или болест. Ако изпитвате страх, огорчение, гняв, отчаяние, ревност, неувереност, нервност това често осуетява планове, създава ограничения, не ви позволява да реализирате своя потенциал, пречи ви в работата, създава трудности в общуването, което в крайна сметка прави човека нещастен.

Айнщайн е казал, че мерилото за интелекта е умението да се променяш. Животът е свързан с постоянно развитие, разгръщане и растеж. И тъй като нашият растеж е свързан с промяна, нежеланите емоции са неотменна част от живота ни. Докато сме живи, ни се дават предизвикателства. За да можем да ги поемем, да ги допуснем като такива и да се справим с тях и да сме реализирани, успешни, спокойни и щастливи, Баховите есенции идват като нежен и естествен помощник в тези процеси.

Още от времето на Ренесанса са наричали човека “малкият космос” и са вярвали, че законите приложими в природата, важат със същата сила за човека. Цветните есенции са носители на определена информация, която съществува под формата на енергиен/вибрационен модел. Това е именно липсващата информация, която личността регистрира като паника, гняв, стрес, обърканост, нерешителност, погнуса, срив, неудовлетвореност, подтиснатост, безизходица, непреодолима трудност, апатия, безразличие, умора, отегчение, досада, безпокойство и др. Ако това дразнение е като шума от радиото, когато намерим точните радио вълни, на подходящата за нас програма, се чува ясен звук -програмата се осъществява. Цветните есенции помагат на личността да намери прекия път до своята лична програма. Ефектът е усещане за освобождение, облекчение и действа въздигащо. Много странични симптоми изчезват. Действията, мислите, настроението се променят в положителна посока благодарение на Баховите капки.

Д-р Бах, създателят на цветната терапия вижда този набор от 38 есенции като съвършената система, дадена на човечеството, т.е. това е завършена система. Възможните комбинации от есенции са около 279 милиона – толкова са може би човешките състояния на дисхармония. 

Вижте в Често задавани въпроси за какви поводи хората се свързват с мен, за да получат помощ с Бахови есенции.