Защо да се свържа с Бахов консултант?

Един квалифициран Бахов консултант може да ви насочи с подходящи въпроси, за да се направи възможно най-подходящата комбинация, която ви е нужна за момента. Когато човек изпитва трудности и емоциите надделяват, понякога е добре да има друг човек с опит отсреща, за да види нещата отстрани и да даде обратна връзка. Освен това може да се подходи холистично – от една страна да се погледне на конкретната ситуация и нагласите към нея, а от друга страна да се види дали има нещо от характера и типа на човека с начина, по който реагира.

Другото, което е добре един Бахов консултант да направи е да даде обратна връзка за есенциите, за това какъв е техния потенциал и какви са техните идеални стойности. Това ни е завещал д-р Бах като послание. Когато даде тази обратна връзка, нуждаещият се сам осъзнава и припознава нуждата от тези есенции. Така той е наясно с посланието, което носят те и е отговорен за пътя, по който върви.

Другото ценно нещо с консултирането с Бахови есенции е, че може да има проследяване за известно време и това да се превърне в един цялостен процес за личността, който да доведе до  преодоляване на емоционалните травми, до осъзнаване и нов поглед към живота.