Дали не е по-добре да си взема готови комбинации, които се продават?

В аптеки и дрогерии се продават готови комбинации за безсъние, фригидност, страх от изпит и други.

В Баховата терапия е заложен индивидуалният подход. Това е едно от откритията на д-р Бах, че всеки човек в зависимост от нагласата си, реагира по определен начин на ситуацията. И хора, поставени в една и съща ситуация, могат да реагират различно – с различни, дори противоположни емоции и нагласи. Някои могат да реагират с уплаха, други – с еуфория например. При избора на Бахови цветя, може да изходим от ситуацията, но трябва да знаем как нуждаещият се реагира на нея. В този ред на мисли, би могло едно или повече цветя да отговарят на нуждите ви в една готова комбинация, но може вашите нагласи да не съвпадат с нито едно от цветята, подбрани в готовата комбинация. Ако нямате предварителна информация за цветята, няма как да разберете дали състоянията, описани там отговарят на вашето. Например ако приемате есенции за безсъние, следва да си отговорите на някои въпроси: Има ли конкретна причина за това безсъние? Какво правя, когато не спя? Какъв ритъм имам през деня? От колко време имам безсъние? Като какъв темерамент се определям? и т.н. Това са част от въпросите, които един Бахов консултант може да ви зададе. Може да сами разгледате картините на есенциите и да видите коя съответства на вашето състояние.

В крайна сметка няма ограничения. Ако една готова комбинация ви е подействала добре и ви е помогнала, всичко е наред. Ако не ви помогне, няма и да ви навреди. Ще останат само направено изхарчени пари и може би недоверие към ефективността на Баховата терапия, защото тя е индивидуална.