Баховите есенции

и техните приложения

Д-р Едуард Бах обяснява по следния начин действието на своите цветни есенции: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“

Всяко едно от 38-те Бахови растения кореспондира с основните характеристики на човешката психика. В различни комбинации Баховите есенции въздействат положително на духа и съзнанието, като възстновяват душевната хармония. 

Възоснова на това как реагират пациентите, д-р Бах разграничава 38те есенции на 7 групи, съответстващи с основни човешки емоционални състояния.

За тези които изпитват СТРАХ.

Aspen (Трепетлика)
Cherry Plum (Джанка)
Mimulus (Мимулус)
Red chestnut (Червен кестен)
Rock rose (Желтак)

За тези, които изпитват НЕСИГУРНОСТ 

Cerato (Зъбна трева)
Gentian (Тинтява)
Gorse (Прещип)
Hornbeam (Габър)
Sclerantus (Хрущялка)
Wild oat (Див овес)

За тези, на които им липсва ИНТЕРЕС КЪМ НАСТОЯЩЕТО

Chesnut Bud (Кестенова пъпка)
Clematis (Повет)
Honey Suckle (Орлов нокът)
Mustard (Полски синап)
Olive (Маслина)
White Chesnut (Конски кестен)
Wild Rose (Шипка)

За тези, които изпитват САМОТА

Heather (Калуна)
Impatience (Слабонога)
Water Violet (Хотония, Водна теменуга)

За тези, които са СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ВЛИЯНИЯ И ИДЕИ

Agrimony (Камшик)
Centaury (Червен кантарион)
Holly (Джел)
Walnut (Орех)

За тези, които изпитват ОТЧАЯНИЕ И БЕЗНАДЕЖНОСТ

Crab apple (Киселица)
Elm (Бряст)
Larch (Лиственица)
Pine (Бор)
Star of Bethlehem (Гарванов лук)
Sweet Chesnut (Сладък кестен)
Oak (Дъб)
Willow (Плачеща върба)

За тези, които изпитват ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЛАГОТО НА ДРУГИТЕ

Beech (Обикновен бук)
Chicory (Цикория)
Rock water (Изворна вода)
Vervain (Върбинка)
Vine (Лоза)